پرداخت.استانبول

مجموعه پرداخت.استانبول متشکل از گروهی از متخصصان حوزه آی تی و مالی در استانبول شکل گرفت. هدف از ایجاد این مجموعه پاسخ به نیازهای مالی هموطنان در انجام پرداخت های بین المللی و حواله لیر به ترکیه بوده است و دامنه خدمات ارائه شده دائما در حال افزایش است. با تکیه بر تجربه و تخصص افراد حاضر در تیم به سوی اهدافمان که مهمترین آنها جلب رضایت مشتریان و خدمت رسانی و تسهیل امور مالی آنان است.

  • تنوع خدمات
  • سرعت ارائه خدمت
  • پرداخت امن